JBG2 PRESSINGOWA PETARDA 2023 – PARKING

„P1” – Hala Widowisko-Sportowa, Aleja Jana Pawła II 6. https://goo.gl/maps/YKeincY11qfoGds47

„P2” – Mały Parking przy OWN, ul. Cieszyńska. https://goo.gl/maps/yXNotSRz4uRnQrXN6

„P3” – Parking dla Teamów obok biura zawodów (tylko specjalne przepustki) / Parking Teams close to the race office (only special passes). https://goo.gl/maps/NrL3nAFjLL4oMrVD6

Przepustki na parking dla teamów wydaje organizator na podstawie zgłoszenia biorąc pod uwagę dostępne miejsca oraz liczbę zapisanych zawodników z danego klubu.

Car parking passes for teams will be given out by the event organizer, based on race application, subject to available spaces and the number of registered competitors from a given club.